Slovensko društvo za akustiko (Slovenian acoustical society)
Jamova 2, 1000 Ljubljana
www.drustvo-akustika.si

Predsednica društva: doc. dr. Mateja Dovjak
E-mail: mateja.dovjak@fgg.uni-lj.si
Tel.: +386 1 47 68 550