ARTIE – Računalniški program za analizo akustike notranjega okolja (“Analysis of Reverberation Time in Indoor Environments”).

Opomba:
Računalniški program ARTIE ni namenjen komerciali uporabi. Avtorja tudi ne odgovarjate za morebitne nepravilnosti pri uporabi.

Avtorja brezplačnega računalniškega programa Nika Šubic, mag. inž. grad. in izr. prof. dr. Roman Kunič, univ. inž. grad. pozivava vse uporabnike, da nas informirate in obvestite o predlogih, zadovoljstvu ali pripombah v zvezi z delom ali rezultati računalniškega programa ARTIE (elektronska naslova: nika.subic@gmail.com, roman.kunic@fgg.uni-lj.si ali roman.kunic@SDA.si ). S tem boste tudi vi pripomogli k izboljšanju učinkovitosti programa. Za vašo pripravljenost na sodelovanje se vnaprej zahvaljujeva.
Nika Šubic in Roman Kunič