Slovensko Društvo za Akustiko (SDA) je bilo ustanovljeno 22. oktobra 1997 v Ljubljani. Na ustanovni skupščini je bilo prisotnih preko 50 članov, ki se aktivno ukvarjajo z akustiko, hrupom in vibracijami.

Slovensko društvo za akustiko je neprofitna strokovna organizacija, katere osnovni namen je pomoč slovenskim inženirjem, da bodo lahko v vse strožjih zahtevah po zmanjševanju hrupa in po čim tišjih izdelkih uspešno konkurirali na zahtevnih tujih trgih. Danes ima društvo več kot 50 individualnih in kolektivnih članov, ki delujejo na različnih področjih akustike, kot so: tehnična, arhitekturna, gradbena, podvodna, elektro, glasbena, psihofiziološka (medicinska), bioakustika, okoljevarstvena in druge smeri akustike.

Društvo skrbi za močno povezavo med industrijo in univerzo v Sloveniji in na tujem. Slovensko društvo za akustiko je član več tujih in domačih združenj, kot so:

 • EAA (European Acoustics Association)
 • ICA (International Commission for Acoustics)
 • I-INCE (International Institute of Noise Control Engineering)
 • IIAV (International Institute for Acoustics and Vibration)
 • ZSITS (Zveza Strojnih Inženirjev Slovenije)

Aktivnosti društva so definirane v statutu društva. Društvo se ukvarja z izobraževanjem, organizacijo predavanj, seminarjev mednarodnih kongresov in delavnic na temo akustika. Društvo aktivno sodeluje pri kreiranju in izpopolnjevanju nacionalne zakonodaje in mednarodnih standardov s področja akustike.

Praviloma vsake dve leti društvo organizira kongres z mednarodno udeležbo. Prvi, drugi in tretji kongres z močno mednarodno udeležbo je bil v Portorožu leta 1998, 2000 in 2003. Leta 2000 je SDA v sodelovanju z avstrijskim in hrvaškim društvom za akustiko (AAA in HAD) ustanovilo regionalno združenje Alps Adria Acoustics Association (AAAA), katerega prvi predsednik je bil prof. Mirko Čudina, ki je organiziral tudi prvi kongres AAAA leta 2003 v Portorožu. Predsedniki AAAA se menjavajo s predsednikom tistega društva, ki je na vrsti za organizacijo naslednjega kongresa. Od takrat je bilo organiziranih še šest kongresov, drugi leta 2005 v Opatiji v organizaciji HAD pod vodstvom predsednika društva prof. Bojanom Ivančevićem, tretji leta 2007 v Grazu, Avstrija, v organizaciji AAA pod vodstvom predsednika prof. Evalda Benesa, četrti v okviru evropskega kongresa EUROREGIO leta 2010 v Ljubljani v organizaciji SDA pod vodstvom predsednika prof. Mirka Čudine, peti leta 2012 v Petrčanih pri Zadru v organizaciji HAD pod vodstvom predsednika društva prof. Bojanom Ivančevićem, šesti leta 2014 v Grazu, Avstrija, v organizaciji AAA pod vodstvom predsednika prof. Gregorja Widholma in dr. Franza Grafa. 7. kongres AAAA se je uspešno izvedel 22. in 23. septembra 2016 v Ljubljani v organizaciji Slovenskega društva za akustiko in pod predsedovanjem predsednika SDA prof. dr. Mirka Čudine. Na vseh dosedanjih kongresih so sodelovali številni vabljeni predavatelji, svetovno priznani profesorji in strokovnjaki iz Združenih držav Amerike, Nemčije, Velike Britanije, Japonske, Italije, Rusije, Francije, Avstrije, Hrvaške in Slovenije.

Na kongresih se obravnavajo vsa področja akustike, hrupa in vibracij na katerih delujejo člani društva:

 • Generiranje in sevanje zvoka
 • Nizko frekvenčni hrup in vibracije
 • Tehnike za zmanjševanje hrupa na izvoru
 • Aktivna kontrola hrupa in vibracij
 • Elementi za pasivno kontrolo hrupa
 • Komunalni hrup, hrup okolice, protihrupne ograde,
 • Ultrazvok in njegova aplikacija v tehniki in medicini
 • Tehnike merjenja hrupa in vibracij
 • Gradbena akustika
 • Prostorska (arhitekturna) akustika
 • Glasbena akustika
 • Elektroakustika
 • Hidroakustika
 • Učinki hrupa in vibracij na ljudi in živali
 • Psihofiziološka akustika
 • Bioakustika
 • Obdelava signalov in statistične metode
 • Numerične metode v akustiki in modeliranju (MKE/MRE, SEA, MA)
 • Tehnična diagnostika
 • Slušna in govorna akustika
 • Predpisi s področja hrupa in vibracij

Članki, ki so bili predstavljeni na kongresih, so bili objavljeni bodisi v zborniku kongresa (prvi trije) ali pa na CD Romih (vsi naslednji). Najboljši članki pa so bili objavljeni v revijah z visokim vplivnim faktorjem (impact factor – IF), kot npr.: v JASA, Acta Acustica united with Acustica, Applied Acoustics, Physical Acoustics,  Strojniškem vestniku, ….