Slovensko Društvo za Akustiko je včlanjeno v več mednarodnih združenj: