Seznam knjig in prispevkov iz akustike slovenskih avtorjev

 

1. Čudina, M. Tehnična akustika, II. popravljena in dopolnjena izdaja, Fakulteta za strojništvo, Univerze v Ljubljani, 2014

2. Čudina, M. et al. Pumps and pumping system noise and vibration prediction and control. V: CROCKER, M.J. (ur.). Handbook of noise and vibration control. Hoboken, New Jersey, USA: John Wiley & Sons, cop. 2007, str. 897-909.

3Čudina M. in drugi. Priročnik za varno in zdravo delo, Tehnična založba Slovenije, Ljubljana 2002.

4. Boltežar M. Mehanska nihanja. (2. popravljena izd.). Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2010.

5. Fefer, D., Jeglič, A.: Elektroakustika, Fakulteta za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, Ljubljana 1993.

6. Gspan, P.: Osnove hrupa. Ljubljana, 1996.

7. Jeglič, A., Fefer, D.: Osnove akustike, Akademska založba, Ljubljana, 1992.

8. Ravnikar, B. Osnove glasbene akustike in informatike, DZS, Ljubljana 1999.

9. Čudina ur.: Zbornik referatov prvega kongresa Slovenskega društva za akustiko, 1998.

10. Čudina, M. ur.: Zbornik referatov drugega kongresa Slovenskega društva za akustiko, 2000.

11. Čudina, M. ur.: Zbornik referatov tretjega kongresa Slovenskega društva za akustiko in prvega kongresa Alpe Adria akustičnega združenja,2003

12. Čudina, M. ur.: Zbornik referatov EAA EUROREGIO kongresa in 4. kongresa Slovenskega društva za akustiko in 4. kongresa Alpe Adria akustičnega združenja, 2010.

13. Skupina avtorjev: Prvi seminar “Hrup in vibracije 2000”, Prvi del, Ljubljana, januar 2000.

      Čudina, M.: Teoretične osnove zvoka in hrupa, str. 1-22.

      Čudina, M.: Izvori hrupa pri turbostrojih (ventilatorjih, puhalih, kompresorjih, črpalkah in turbinah), str. 23-41.

      Čudina, M.: Izvori hrupa pri motornih vozilih (avtomobilih, motociklih, železnicah, letalih), str. 42-64.

      Čudina, M.:  Zmanjševanje hrupa strojev in naprav, str. 65-87.

      Želežič E. in Holeček, N.: Merjenje zvočnega tlaka in zvočne intenzivnosti ter določanje ravni zvočne moči virov
hrupa, str. 88-116.

      Kuhelj, A.: Vibracije in strukturalni hrup, str. 117-128

      Kuhelj, A.: Dušenje vibracij, str. 129-140.

14.  Skupina avtorjev: Prvi seminar “Hrup in vibracije 2000”, Drugi del, Ljubljana, januar 2000.

      Ramšak, M.: Osnove gradbene akustike, I del., str. 1-11.

      Volovšek, S.: Osnove gradbene akustike, II. del., str. 12-22.

.     Rmšak, M.: Zvočno izolacijski materiali, str. 23-43.

       Deželak, F.: Protihrupne ograje, str. 44-62.

      Volovšek, S.: Akustične lastnosti protihrupnih ograj, str. 63-83.

      Gspan, P.: Hrup na delovnem mestu in posledice za delavce, str. 84-100.

      Gspan, P.: Hrup v naravnem in življenskem okolju, str. 101-122.

      Dolenc, P.: Merjenje komunalnega hrupa, str. 123-137.

      Deželak, F., Čegec, A.: Predpisi in standardi na področju hrupa,  str. 138-150

15. Skupina avtorjev: Drugi seminar “Hrup in vibracije 2009”, Prvi del, Ljubljana, januar 2009.

      Čudina, M.: Teoretične osnove zvoka in hrupa, str. 1-28.

      Boltežar, M.: Strukturne vibracije, str. 29-60.

      Prezelj, J.: Meritve v tehnični akustiki, str. 61-92.

       Slavič, J.: Merjenje vibracij, str. 93-98.

       Čudina, M.: Zmanjševanje hrupa strojev in naprav, str. 99-134.

16. Skupina avtorjev: Drugi seminar “Hrup in vibracije 2009”, Drugi del, Ljubljana, januar 2009.

      Ramšak, M.: Gradbena akustika, I del., str. 1-24.

       Volovšek, S.: Prostorska akustika, str. 25-48.

      Flander, A. Praktični primeri zmanjševanja hrupa, str. 49-68.

      Gspan, P.: Energijski ekvivalent kot mera za oceno izpostavljenosti hrupu na delovnem mestu, str. 69-80.

      Bilban, M.:Škodljivi učinki hrupa in delazmožnost, str. 81-120.

      Bošnjaković, R. Industriojske rešitve zmanjševanja hrupa,  str. 121-136.