Podjetje Ekosystem izdeluje ocene tveganja, preglede in preizkuse delovne opreme, meritve in preiskave parametrov delovnega okolja (hrup, osvetljenost, mikroklima, prezračevanje, elektromagnetna sevanja, kemične, fizikalne in biološke škodljivosti…).  Poleg tega organizira izobraževanje in usposabljanje za varno delo, izvaja strokovne naloge, in kot zunanja strokovna služba izvaja tudi druge storitve.


 

Domel je eden vodilnih razvojnih dobaviteljev električnih motorjev za sesalnike, enosmernih motorjev, elektronsko komutiranih motorjev in sestavnih delov. Domelovi pogoni so prisotni v gospodinjskih aplikacijah, v napravah za prezračevanje, v segmentu vrtnih in baterijskih naprav, kot dobavitelj avtomobilski industriji in laboratorijskega programa.

https://www.domel.com/sl

 


 

Inštitut za varnost Lozej d.o.o. Ajdovščina je podjetje s 25 letno tradicijo, ki se ukvarja s strokovnimi nalogami s področja varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva, varstva okolja, kemikalij, ADR in gradbene fizike. Ponujamo vam celovit servis storitev od izobraževanja in usposabljanja delavcev, preverjanja delovnih pogojev (toplotne razmere, osvetlitvene razmere, hrupa), izvajanja obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme, izdelave ocen tveganja, požarnih redov ter do priprave raznih internih aktov. Delujemo predvsem na primorskem in notranjskem območju. Zaradi lažje in ažurne izvedbe storitev imamo še štiri poslovne enote: v Sežani, Novi gorici, Idriji in Logatcu. S pridobljenim sistemom vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2015 in s stalnim izobraževanjem na raznih seminarjih, delavnicah, posvetih in internih usposabljanjih se trudimo, da bodo naše storitve kar najbolj kvalitetne, kar se kaže z dolgoročnim sodelovanjem s številnimi naročniki. Vsak korak šteje! kolektiv IVLozej

https://www.lozej.si/