1. Skupščina društva
Vsi člani društva

2. Predsednik društva:
Mateja Dovjak, Univerza v Ljubljani, FGG, KSKE, Jamova 2

3. Upravni odbor (ima 8 članov):

  1. Mateja Dovjak
  2. Egon Sušič (podpredsednik)
  3. Rok Prislan (tajnik društva)
  4. Andrej Biček (blagajnik)
  5. Aljoša Flander (član)
  6. Simon Bajc (član)
  7. Samo Beguš (član)
  8. Rok Rudolf (član)

4. Nadzorni odbor (ima 3 člane):
1) Nikola Vlahovič (predsednik),
2) Mihael Žiger (član),
3) Boštjan Peršak (član).

5. Častno razsodišče (ima 3 člane):
1) Peter Dolenc (predsednik),
2) Jernej Jenko (član),
3) Slaviša Oliverovič (član).

Organi društva so bili izvoljeni na šesti volilni skupščini, ki je bila 15. 01. 2020. Mandat traja štiri leta.